Ett nytt besök är en besökare (som tittar på en sida) som inte varit inne på sajten på 60 minuter.
Antal besökare (IP-adresser) som besökte sajten (och som tittade på minst en sida).
Detta värde anger antalet olika fysiska personer som nått siten på en dag.
Antal gånger en sida på sajten har besökts (Summa för alla besökare för alla besök).
Detta värde skiljer sig från "träffar" genom att det bara räknar HTML-sidor, ej bilder eller andra filer.
Antal gånger en sida, bild eller fil från sajten har besökts eller laddats hem av någon.
Detta värde finns bara med som referens eftersom antalet "sidor" som besökts oftast är bättre att titta på ur marknadsföringssynpunkt.
Detta värde visar hur mycket data som har laddats hem genom alla sidor, bilder och filer på hela sajten.
Enheterna är Kb, Mb or Gb (KiloByte, MegaByte eller GigaByte)
Awstats känner igen när besökare hittar din sajt genom en sökning i de 122 populäraste sökmotorerna och katalogerna (såsom Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, osv...).
En lista på alla externa sidor som länkar till (och besökare använt för att komma till) din sida (Bara de 10 mest använda länkarna visas). Länkar i sökresultaten från sökmotorerna tas inte med här eftersom de redan räknats in i föregående rad i tabellen.
Denna tabell visar de vanligaste nyckelorden som använts för att hitta din sajt genom sökmotorer och kataloger. (Awstats känner igen nyckelord från de 122 vanligaste sökmotorerna och katalogerna, såsom Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, osv...).
Robotar (kallas också Spindlar) är automatiska datoriserade besökare som används av många sökmotorer som söker av din webbsajt för att indexera och rangordna den, samla statistik för webbsajter och/eller se om din sajt fortfarande finns kvar.
Awstats känner igen upp till 403 olika robotar.
All tidsrelaterad statistik baseras på klockan på webbservern.
Här visas medelvärden (beräknade för alla besök från det första till det sista)
Här visas ackumulerade summor (beräknade för alla besök från det första till det sista)
Ingen beskrivning finns för detta fel.
Servern förstod begäran men kommer bearbeta den senare.
Servern har bearbetat begäran men har inte genererat något svar.
Endast en del av innehållet överfördes.
Sidan har flyttats och ny adress finns i svaret.
Ingen beskrivning finns för detta fel.
Syntax fel, servern förstod inte begäran.
Någon försökte komma åt en URL där inloggning krävdes.
Ett högt värde här skulle kunna innebära att någon (t.ex. en hacker) försöker bryta sig in i din sajt (t.ex. genom att pröva sig fram tills de hittar rätt lösenord).
Någon försökte komma åt en URL som är inställd så att man inte kommer åt den ens med rätt lösenord (till exempel en katalog som är inställd att inte tillåta bläddring.).
Någon försökte nå en icke existerande URL. Detta betyder ofta att det finns en felaktig länk på din sajt eller att någon stavade fel till en URL.
Servern har tagit för lång tid på sig att besvara en begäran. Detta beror ofta på ett långsamt cgi-skript eller att servern är överbelastad.
Internt fel. Detta fel orsakas ofta av att ett cgi-skript går fel (t.ex. gör en coredump).
Okänd begäran.
Felkod som genereras då en HTTP-server som arbetar som proxy eller gatewayt ine får svar från den verkliga servern som skulle ha svarat på klientens begäran.
Internt serverfel.
Timeout i gateway
HTTP-versionen stöds ej.
 
Statistik för: www.petitpub.com
Senaste uppdatering: 01 Nov 2006 - 00:01
Rapporterad period:Månad Okt 2006
Stäng Fönster